Minami Kawashima (Moshi Koukou Yakyuu no Joshi Manager ga Drucker no Management o )No.163
Character name:

Minami Kawashima

Anime series:

Moshi Koukou Yakyuu no Joshi Manager ga Drucker no Management o

Release date:September 2011
Price:3500 Yen
 
Minami Kawashima Minami Kawashima Minami Kawashima Minami Kawashima Minami Kawashima