Ricotta Elmar (DOG DAYS)No.262 Buy this on:

Character name:

Ricotta Elmar

Anime series:

DOG DAYS

Release date:November 2012
Price:3800 Yen
 
Ricotta Elmar Ricotta Elmar Ricotta Elmar Ricotta Elmar