Yuno (Hidamari Sketch x Honeycomb)No.297
Character name:

Yuno

Anime series:

Hidamari Sketch x Honeycomb

Release date:May 2013
Price:3500 Yen
 
Yuno Yuno Yuno Yuno Yuno Yuno Yuno