Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki (Character Vocal Series 01: Hatsune Miku)No.333
Character name:

Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki

Anime series:

Character Vocal Series 01: Hatsune Miku

Release date:July 2013
Price:3200 Yen
 
Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki Hatsune Miku: Yukata Ver. Natsutsubaki