Seto San (Seto no Hanayome OVA)No.ps05
Character name:

Seto San

Anime series:

Seto no Hanayome OVA

Release date:November 11th 2008
Price:7140 Yen