Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver. (Kamui Kobayashi)No.228
キャラクターネーム:

Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver.

シリーズ:

Kamui Kobayashi

Release date:June 2012
プライス:4000 Yen
 
Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver. Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver. Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver. Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver. Kamui Kobayashi: Ganbare Japan Ver.