Shakugan no Shana (Flame Haze version) (Shakugan no Shana)No.47a Buy this on:

Play-Asia:

キャラクターネーム:

Shakugan no Shana (Flame Haze version)

シリーズ:

Shakugan no Shana

Release date:November 2008
プライス:3500 Yen
 
Shakugan no Shana (Flame Haze version) Shakugan no Shana (Flame Haze version) Shakugan no Shana (Flame Haze version) Shakugan no Shana (Flame Haze version) Shakugan no Shana (Flame Haze version)