Imoko Shishido (Maidroid Version) (Sora o Kakeru Shoujo)No.65 Buy this on:

Play-Asia:

キャラクターネーム:

Imoko Shishido (Maidroid Version)

シリーズ:

Sora o Kakeru Shoujo

Release date:June 2009
プライス:3500 Yen
 
Imoko Shishido (Maidroid Version) Imoko Shishido (Maidroid Version) Imoko Shishido (Maidroid Version) Imoko Shishido (Maidroid Version) Imoko Shishido (Maidroid Version)